გაზეთი:   მეგაპოლისი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას ქ. N14 98-31-57
რედაქტორები: ცისანა ნადირაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2234 2003
K-1-1589 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი