გაზეთი:   წიგნები
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა-ფშაველას N45
რედაქტორები: მალხაზ ხარბედია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2261 2003 2004 2005
K-1-1599 2003 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი