გაზეთი:   კავკასია (საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2004
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას ქ. N14. 52-16-38. 93-16-90
გამომცემელი: იზა ჯაჭვაძე
რედაქტორები: ლაშა კრავეიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2415 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
K-1-1620 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი