გაზეთი:   მებრძოლი გუშაგი+
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ბოჭორმოს ქ. N25
რედაქტორები: თემურ კოზოლაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2105 2001 2004
K-1-1900 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი