გაზეთი:   ილიას გზით (ი.ჭავჭაძის სახ. უცხო ენათა უნივერსიტეტი)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას ქ. N47
გამომცემელი: უცხო ენათა უნივერსიტეტი
რედაქტორები: ლაურა ქართლელიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1910 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
K-1-1792 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი