გაზეთი:   საქართველოს მომავალი (გაზეთ ბორჯომისდამატება)
გამოცემის ადგილი : ბორჯომი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2004
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2469 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

მუშა - Вечерний Тбилиси. 1936. გამსვლელი რედაქცია [თბილისის] ბაზრობაზე. Выездная редакция на ярмарке. [გაზ. მუშისა და Вечерний Тбилиси- ერთდროული გაზეთი]. თბილისი.

1936 . 1 (22/X) - 3 (3/XI); თით. 2 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი