გაზეთი:   მშვიდობა (ცხინვალის რეგიონის ახალგ.)
გამოცემის ადგილი : გორი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): სტალინის გამზ. N16
რედაქტორები: დათო ახლოური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2517 1990 2517
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

?ახალგაზრდა კომუნისტი?. 1939. საქ. . . . . ცენტრალური და თბილისის კომიტეტების ორგანო. გამსვლელი რედაქცია. თბილისი. (?)

1939 . 1 (18/X), 2 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი