გაზეთი:   ფესვები
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2005
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2542 2005
K-1-1689 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი