გაზეთი:   ორთა- ბრძოლა (სპორტული გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
თემატიკა : სპორტი
რეგისტრირებულია: სამგორის რაიონის სასამართლოს მიერ.რეგ.#7ა/1-1205
რედაქცია (მისამართი): ფურცელაძის ქ. N22
დამფუძნებელი: ნუგზარ ჭიაბერაშვილი
რედაქტორები: ზურაბ ჩუნთიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2631 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი