გაზეთი:   უნივერსიტეტი - აჭარა
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ოთარ შარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1704 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007
K-1-1433 1998 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი