გაზეთი:   ორიენტი
სათაურის დამატება : გაზეთ რუსთავი ინფო-ს დამატება
ორგანო : რუსთავის 23-ე საშუალო სკოლის გაზეთი
პერიოდულობა: ყოველთვიური
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1998
ენა: ქართული
თემატიკა : განათლება
რეგისტრირებულია: რეგ.#9/4-228
რედაქცია (მისამართი): მე-12 მიკრო/რაიონი
რედაქტორები: ნინო კევლიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2641 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი