გაზეთი:   ოტიას ფურცელი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
თემატიკა : ხელოვნება და კულტურა
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2632 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი