გაზეთი:   ივერია
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : ნიუ ჯერსი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): P.O.BOX3145
დამფუძნებელი: ილია ბარამიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2639 2003
K-1-1723 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი