გაზეთი:   იაკობ მანსვეტაშვილი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2007
ენა: ქართული
თემატიკა : სამეცნიერო-პოპულარული
რედაქცია (მისამართი): ტ: 899-68-68-70
რედაქტორები: დავით ცერცვაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2588 2007
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი