გაზეთი:   ხულო (1990 წ. მაისამდე იხ. "კოლექტიური შრომა")
გამოცემის ადგილი : დაბა ხულო
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): აბუსერიძის ქ. N11
რედაქტორები: ზურაბ ტუნაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-577 1990 1991 1992 1993 1999 2000 2008
K-1-674 1990 1991 1992 1993 1999 2000
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი