გაზეთი:   უხუცესთა მაცნე
ორგანო : თბილისის პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის საქალაქო კომიტეტი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2002
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა–ფშაველას 43,პროფკავშირების კულტურის ცენტრი,ტ:39-91-08,39-76-43.
რედაქტორები: ოთარ სტაჟაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2488 2005 2006 2008 2009 2010
K-1-1790 2008 2009 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი