გაზეთი:   კაკტუსი
გამოცემის ადგილი : ზუგდიდი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2005
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F–1–2824 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი