გაზეთი:   წმინდა+მხედარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : რელიგია
გამომცემელი: კავკასიონი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2827 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი