გაზეთი:   ფარმაკონი
ორგანო : აჭარის ფარმაცევტთა რეგისტრირებული კავშირის ორგანო
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): მელიქიშვილის ქ. N24/28 ტ:7-64-24
რედაქტორები: ვლადიმერ მახარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2736 1996 2003 2004 2005 2010
K-1-1749 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი