გაზეთი:   განათლების სამყარო
ორგანო : საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2004
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): ვაჟა–ფშველას გამზ. N1 შესახ.N1/43ბ, ტ:232-40-29 232-34-03
გამომცემელი: შპს "განათლების სამყარო"
რედაქტორები: ზურაბ დათუაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2664 2008 2009 2010
K-1-1743 2008 2009 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი