გაზეთი:   ეკონომეტრი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2009
ენა: ქართული
რეგისტრირებულია: ქუთაისის სასამართლოს მიერ N5/ბ1526
რედაქცია (მისამართი): რუსთაველის ქ. N37ა ტ:8(231)3-62-68
რედაქტორები: ნანა თვალაბერაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2803 2009
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი