გაზეთი:   აბაშელი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2620 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი