გაზეთი:   აგრო ბიზნესის მაცნე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1379 1996 1997
K-1-1349 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი