გაზეთი:   მცხეთა (1965 წ. ივლისამდე იხ."კომუნიზმის გზით")
ორგანო : მცხეთის რაიონის გამგეობა
გამოცემის ადგილი : ქ.მცხეთა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-589 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1998 1999 2000 2002 2003 2004
K-1-679 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004
K-2-679 1967 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი