გაზეთი:   ლამპარი
პერიოდულობა: კვარტალში ერთხელ
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: კოლეჯი ლამპარი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2058 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი