გაზეთი:   ნოტაბენე N.B.
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): წერეთლის ქ. N97 ტ:3-30-55.
რედაქტორები: მანანა ცანავა
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2817 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი