გაზეთი:   ოქროს ცერი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2005
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2630 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი