გაზეთი:   მოზაიკა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1086 1994 1995 1996
K-1-1035 1994 1995 1996 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი