გაზეთი:   მომავალი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2-32 1906
 1906
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი