გაზეთი:   მომავალი ჩვენია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1258 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი