გაზეთი:   მონიტორი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): ტ:298-38-20
გამომცემელი: ბადრი კოპლატაძე
რედაქტორები: ბადრი კოპლატაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1257 1996
K-1-1221 1996
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი