გაზეთი:   მოქალაქე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-930 1992
K-1-913 1992
K-2-913 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი