გაზეთი:   მოქალაქე
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1120 1994 1995 1997
K-1-1070 1994 1995 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი