გაზეთი:   მოძღვარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-706 1989 1990 1991 1992
K-1-744 1989 1990 1991 1992
K-2-744 1989 1990 1991 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი