გაზეთი:   მოწამეთა
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-753 1990 1991 1992
K-1-784 1990 1991 1992
K-2-784 1990 1991 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი