გაზეთი:   მოწინავე ტექნიკისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1941
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-226 1941 1946 1948
K-1-592 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`mowinave teqnikisaTvis~. `За передовую технику~. 1941. Однодневная газета Научного Инженерно-технического общества строителей Грузии, посвященная XX-летию установления советской власти в Грузии. Tbilisi.

1941 w. 25/II, 8 gv. (60X81 sm.)

(palata)

წინა გვერდი