გაზეთი:   მრჩეველი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1999
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): წერეთლის გამზირი N142(სამთო ქიმიის შენობა) ტ.34-07-55
დამფუძნებელი: ტარიელ მაჭავარიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1778 1999
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი