გაზეთი:   რაო-რაო (წინა ნომრები იხ."არაპოლიტიკური გაზეთი")
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2002
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: მთაწმინდის რაიონის სასამართლოს მიერ. N44-747
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14. ტ:98-97-21
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2147 2002 2003 2004 2005
K-1-1552 2002 2003 2004 2005
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი