გაზეთი:   ოქროს კამათელი
ორგანო : საქართველოს ნარდის ასოციაცია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2010
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): ალ.ყაზბეგის N23, ტ:10-57-37, 599-25-63-56.
რედაქტორები: თემურ ქურციკიძე, დავით ჭელიძე.
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2861 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი