გაზეთი:   საქართველოს კომუნისტი
ორგანო : საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2010
ენა: ქართული
რეგისტრირებულია: N001440
რედაქცია (მისამართი): კასპის ქ. N7 ტ:74-68-21.
რედაქტორები: ნუგზარ ავალიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2864 2010 2011 2012 2013 2014
K-1-1811 2010 2011 2012 2013 2014
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი