გაზეთი:   ცისკარი (1993 წ. მდე იხ."შუახევის მოამბე")
ორგანო : შუახევის რაიონის ადგილობრივი მმართველობის გაზეთი
გამოცემის ადგილი : დაბა შუახევი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): რუსთაველის ქ.N25
რედაქტორები: ალექსანდრე აბაშიძე
გამომცემლობა: შპს.აჭარა ჴ.შ.
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-618 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
K-1-1173 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი