გაზეთი:   ქიზიყის კომუნა
ორგანო : ს.კ.პ. სიღნაღის სამაზრო კომიტეტის და რევკომის ორგანო
გამოცემის ადგილი : სიღნაღი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2719 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

(sarev. muz.)

 

`qiziyis komuna~. 1921. s. k. p. (b) siRnaRis samazro komitetis da revkomis organo. siRnaRi.

1921 w. #1 (?) #2 ...?

(sarev. muz.)

 

წინა გვერდი