გაზეთი:   ქომაგი
ორგანო : ქართული პენ ცენტრი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
რეგისტრირებულია: N06/9-123
რედაქცია (მისამართი): ინგოროყვას N5 ტ: 99-81-65
რედაქტორები: დათო მაღრაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1620 1999 2000 2001
K-1-1761 1999 2000 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი