გაზეთი:   კაბადონი(ლიტერატურული გაზეთი)
ორგანო : ლიტერატურული გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
რედაქტორები: ბადრი გუგუშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1962 1990
K-1-1866 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი