გაზეთი:   მამულიშვილთა ლაშქარი (2002 წ. N9 დან იხ."ახალი კომუნისტი")
გამოცემის ადგილი : თბილისიი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
ძველი დასახელება: 1995-2002წ. "კომუნისტი"
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1175 2002
K-1-1098 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი