გაზეთი:   ჩემი ქუთაისი
ორგანო : თვითმართველობა
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
რედაქცია (მისამართი): რუსთაველის გამზ.
რედაქტორები: სოსო მაღრაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2506 2003 2004
K-1-1669 2003 2004
K-2-1669 2003 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი