გაზეთი:   ჩვენი გაზეთი (ახალგ.გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : რუსთავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2004
ენა: ქართული
რედაქტორები: მერი მაჩაბელი,ლევან ჯაჯანია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2512 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

წინა გვერდი