გაზეთი:   წითელი დროშა (1989 წ.15/XI დან იხ."სამცხე")
გამოცემის ადგილი : ახალციხე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1962
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-552 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K-1-656 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K-2-656 1962 1963 1964 1965
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი