გაზეთი:   წითელწყარო
გამოცემის ადგილი : დედოფლისწყარო
გამოც.დაწყების თარიღი : 2003
ენა: ქართული
რედაქტორები: ნატო ყატაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2511 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი