გაზეთი:   წყაროს თვალი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2001
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ნ.დარჩიაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2021 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი